The authorsDie Autorenผู้เขียนThe authorsEl EquipoA EquipeThe TeamThe authors

จริงใจ...ไม่รุนแรง

ริต้า เออร์เบน, บอร์น ประเทศเยอรมนี, ปัจจุบันริต้าอาศัยอยู่ที่ออโรวิลล์ ประเทศอินเดีย เธอจบการศึกษาด้านครุศาสตร์และนิเทศศาสตร์ และทำงานด้านการศึกษามาเป็นเวลา 10 ปีก่อนที่จะเปลี่ยนมาทำงานด้านสื่อสารมวลชน โดยเป็นนักข่าวสิทธิมนุษยชนและสังคมการเมืองให้แก่โทรทัศน์และวิทยุ “ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ฉันได้ทำงานในพื้นที่สงครามและภาวะวิกฤตมาทั่วโลก ฉันได้เรียนรู้ว่าสันติภาพไม่สามารถพบได้ในการใช้ความรุนแรง, วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติและการสอนศาสนา สันติภาพนั้นอยู่ในตัวเราเองต่างหาก การทำหนังสือคู่มือสันติภาพชุดนี้เป็นก้าวแรก”

 

แอสตริด  คัมเมอร์, อาศัยอยู่ที่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ก่อนที่เธอจะมาอาศัยอยู่ที่ออโรวิลล์ ประเทศอินเดีย เธอเคยเข้าร่วมในละครเวทีและการแสดงตลกในหลายประเทศและประยุกต์สิ่งที่เธอเรียนรู้มาใช้ในโครงการนี้ “ฉันคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งคือ เราต้องตระหนักและรับรู้ในตัวเอง อารมณ์ของตัวเอง พฤติกรรมของเราเอง พลังของเรา และวิธีที่เราสัมพันธ์กับผู้อื่น ฉันไม่เคยได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในโรงเรียน ดังนั้น ฉันจึงคิดว่าเด็กๆ น่าจะดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น หากได้รับการสอนให้รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

เอมานูเอล สแกนเซียนี, อาศัยอยู่ที่เมืองออโรวิลล์ ประเทศอินเดีย และทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบ เขาเกิดที่เมืองมิลาโน ประเทศอิตาลี เขาเริ่มทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบตั้งแต่อายุ 16 และทำงานหลายปีในธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือเด็กและการ์ดแสดงความยินดี เอมานูเอลวาดภาพประกอบในหนังสือมากมายหลายโครงการจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษา และสิ่งแวดล้อม